mobirise.com

Årets styre

Navn: Torjus Halden (3. klasse)

Stilling: Leder MSK-2017
Arbeidsoppgaver: Har det administrative ansvaret og sørger for at arbeidet med konferansen drives framover.
Mail: leder.msk@mannhullet.no

Navn: Marit Bjerkreim (3. klasse)

Stilling: Økonomiansvarlig MSK-2017
Arbeidsoppgaver: Bokføring og budsjettering av konferansen.
Mail: okonomi.msk@mannhullet.no

Navn: Brynjar Abrahamsen (3. klasse)

Stilling: Programansvarlig MSK-2017
Ansvarsområde: Utarbeiding av faglig program og overordnet ansvar for innhenting av foredragsholdere.
Mail: program.msk@mannhullet.no

Navn: Inga Lindemark (3. klasse)

Stilling: PR- og sponsoransvarlig MSK-2017
Ansvarsområde: Promotering av konferansen og overordnet ansvar for innhenting av sponsormidler.
Mail: pr.msk@mannhullet.no

Mads Francis Kjeldsberg (3. klasse)

Stilling: Webansvarlig MSK-2017
Ansvarsområde: Utforming og drift av hjemmesiden til konferansen.
Mail: web.msk@mannhullet.no

Navn: Nora Skaret-Thoresen (3. klasse)

Stilling: Arrangementsansvarlig MSK-2017
Ansvarsområde: Logistikk på konferansedagen, samt overordnet ansvar for innhenting av konferansier og lokale.
Mail: arrangement.msk@mannhullet.no

Vår historie

Mannhullets skipsfartskonferanse ble dratt i gang av studenter ved Marin Teknikk på NTNU første gang våren 2011. Den underliggende faktor var å lage en felles arena der relevant kunnskap kan deles og avstanden mellom næringsliv og studenter kan forminskes.

2011: Kunnskap som konkurransefortrinn

Første konferanse var vellykket og hadde omtrent 300 studenter og representanter fra næringslivet. Foresdragsholdere: • Harald Ellingsen, Marin teknikk, NTNU • Tore Ulstein, Ulstein Group • Njål Sævik, Havila Shipping • Jon Rysst, Global Maritime Knowledge Hub • Helge Møgster, DOF • Torill Osberg, DNV • Tor Olav Trøim, Fredriksen-sfæren • Jon Edvard Sundnes, Tschudi Group • Jo Stein Moen, MARINTEK • Tore Forsmo, Rederiforbundet

2013: Norsk sokkel - utfordre våre muligheter

Neste konferanse fant sted med 384 deltagere. Foredragsholdere: • Harald Ellingsen, Marin Teknikk, NTNU • Erik Haugane, Det norske • Walter Qvam, Kongsberg Gruppen • Odd Strømsnes, Technip Norge • Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen • Erik Haakonsholm, Vard

• Harald Thorstein, Fredriksen-gruppen • Arne Hjeltnes

2015: Arktisk som maritim innovasjonsdriver

Forrige konferanse solgte 315 billetter til studenter og representanter fra næringslivet. Foredragsholdere: • Felix Tschudi, Tschudi Group • Beate Kvamstad-Lervold, MARINTEK • Jon Erik Borgen, Inocean • Bjørn Haugland, DNV GL • Bengt Hansen, Selmer • Torstein Sanness, Lundin Norway • Tore Ulstein, Ulstein group •  Henriette Undrum, Statoil