Om mannhullet

Styret er Mannhullets øverste organ og velges inn for ett år av gangen. Styrets medlemmer står for organiseringen av de fleste av foreningens arrangementer og kontrollerer de økonomiske midlene. Styret representerer også foreningen utad mot andre linjeforeninger.

 

Vil du høre hva som skjer i Mannhullet? Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt vil du få jevnlige oppdateringer om hva som foregår i Mannhullet. Du vil også motta invitasjoner til større arrangementer i Mannhullets regi.


I tillegg har vi opprettet et avlatsfond der uteksaminerte Mannhullitter kan få avlat for sine synder ved å støtte Mannhullet. Donasjonen kan være av valgfri størrelse og hyppighet, og er ikke et krav for å være med på nyhetsbrevet. Send epost til styret@mannhullet.no

 

Kontaktinformasjon

Fakturaadresse:
Mannhullet
Stud.Post 25
Marinteknisk Senter, NTNU
7052 TRONDHEIM,
Norway

Kontaktperson:
Frida Mattson
+47 45233434

formann@mannhullet.no
styret@mannhullet.no