simple site builder

Mannhullets skipsfartskonferanse
2019

"Et grønnere hav"

Når:

21. Mars

Hvor:

Radisson Blu Royal Garden Hotel

Kjøpmannsgt 73, 7010 Trondheim

Årets konferanse

Et Grønnere hav

 
Klimamål og nullutslippsvisjoner er det som preger dagsorden i alle sektorer. Hvilke utfordringer og muligheter ser de havbaserte bedriftene her? I den marine næringen har arbeidet startet, og FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt at 50% av klimagassutslippene fra skipsfart skal kuttes innen 2050. Gjør næringen nok nå og er målene tilstrekkelig ambisiøse?
 
IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen.
 
Fremover må norske selskaper ta en internasjonal lederposisjon for grønne arbeidsplasser, lønnsomme utslippskutt, og samtidig øke sin konkurranseevne.
 
Mannhullets skipsfartskonferanse 2019 skal handle om hvordan miljøutfordringer kommer til å forme næringen fremover og hvilke muligheter ny teknologi kan gi oss. Sammen skal vi ta skipsfarten inn i den grønne fremtiden.

Recap fra MSK 2017