free bootstrap themes

Mannhullets skipsfartskonferanse
2019

"Et grønnere hav"

Når:

21. Mars 2019

Hvor:

Radisson Blu Royal Garden Hotel

Kjøpmannsgt 73, 7010 Trondheim

Årets konferanse

Et grønnere hav

 
Klimamål og nullutslippsvisjoner er det som preger dagsorden i alle sektorer. Hvilke utfordringer og muligheter ser de havbaserte bedriftene her? I den marine næringen har arbeidet startet, og FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt at 50% av klimagassutslippene fra skipsfart skal kuttes innen 2050. Gjør næringen nok nå og er målene tilstrekkelig ambisiøse?
 
IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen.
 
Fremover må norske selskaper ta en internasjonal lederposisjon for grønne arbeidsplasser, lønnsomme utslippskutt, og samtidig øke sin konkurranseevne.
 
Mannhullets skipsfartskonferanse 2019 skal handle om hvordan miljøutfordringer kommer til å forme næringen fremover og hvilke muligheter ny teknologi kan gi oss. Sammen skal vi ta skipsfarten inn i den grønne fremtiden.

Program

08:30-09:00 Innsjekk - Radisson Blu Royal Garden
09:00-09:20 Åpning av konferansen - Karoline Barstein, Leder MSK 19
09:20-09:45 Nye muligheter i havet? - Bård Tveiten, SINTEF Ocean
09:45-10:15 Sustainable shipping: What does Equinor do? - Kjetil Johnsen & Ragni Røtveit, Equinor
10:15-10:35 Pause
10:35-11:00 Fra lavutslipp til null - hva er realistisk - Leiv Arne Marhaug, Gasnor
11:00-11:25 MBF markedsoppdatering - muligheter for batteri i en hybrid fremtid? - Andrea Langli, Maritime Battery Forum
11:25-12:10 Mot alle odds - Børge Ausland
12:10-13:10 Lunsj
13:10-13:35 Autonomi - endrer spilleregler til havs - An-Magritt T. Ryste, Kongsberg
13:35-14:00 Hvordan autonomi kan ble en del av det grønne skiftet - Per Brinchmann, Wilhelmsen
14:00-1425 Bureau Veritas autonomous ship program - Kaare Nicolai Haug, Bureau Veritas

14:25-14:40  Pause

14:40-1510 Debatt - ordstyrer Bård Tveiten
15:10-15:30 Avslutningsseremonier
19:00 Fest på Mannhullets kjeller

Samarbeidspartnere

Øvrige sponsorer

Recap fra MSK 2017